Ošetření „vnitřku“ zubu, tj. zubní dřeně a zubních kanálků (kořenů).

Endodoncie se zaměřuje na řešení problémů, které zasahují vnitřek zubu, tj. zubní dřeň se zubními kanálky. Cílem endodontických zákroků je záchrana postiženého zubu, aby i mrtvý mohl plnit svou funkci a neměli jste žádné obtíže ani bolesti.

Díky léčebným postupům v našem centru zubní péče vám zub bude sloužit ještě dlouho. Moderními diagnostickými postupy, i 3D diagnostikou, přesně určíme a zmapujeme problém a navrhneme řešení, které bude pro vás tím nejlepším.

Ošetření sestává z několika kroků a nezapomínáme ani na anestezii dle vašeho přání, abyste necítili bolest, která ošetření může provázet. Nejprve je nutné dostat se do zubní dutiny a odstranit veškerou zubní dřeň ze všech kanálků ošetřovaného zubu. Dále se vyčistí a opracují zubní kanálky, a to s přesností na desetiny milimetru, mechanicky i chemicky. Musí být odstraněna všechna patologická hmota, ale zároveň nesmí dojít k proniknutí přes kořenový hrot. Následně jsou zubní kanálky zaplněny kořenovou výplní (nabízíme více možností), která vnitřek zubu hermeticky uzavře.

Výsledek je zkontrolován či průběžně kontrolován RTG snímkováním. Jedná se o časově, odborně i přístrojově náročný zákrok.

V našem centru zubní péče však máme nejmodernější vybavení, odborníky v oboru i dostatek času, který si pro vás rádi vyhradíme.

Související

Mikrochirurgická endodoncie

Při provádění chirurgického zákroku se využívá mikroskop. Zákrok je pak přesnější, není dělán „naslepo“.

Mikrochirurgická endodoncie využívá nejmodernější techniky k endodontickému ošetření zubů. Díky tomu se mohou zachránit i zuby, které by byly jinak odsouzeny k vytržení.

Vnitřní části zuby a kanálky jsou pouhým okem „neviditelné“, stomatolog pracuje „naslepo“, což ošetření stíží.

Díky mikroskopu je možné lépe a přesněji ošetřit zub zvenku i zevnitř. Stomatolog má dokonalý přehled o zubu a úspěšnost zákroku je více než 96%.

Pomocí operačního mikroskopu je možné řešit i komplikace endodontických ošetření, např. odstranit zalomený kořenový nástroj, ošetřit nedokonale ošetřené zubní kanálky atd. Operační mikroskop ošetření nejen zkvalitní, ale také zkrátí dobu nutnou k provedení zákroku. Navíc jsou menší pooperační potíže, např. otok, bolestivost, rychlejší hojení a výrazně se také omezí vznik komplikací.

Kořenové kanálky

Vnitřní prostory zubu, ve kterých se nachází zubní dřeň, tj. cévy a nervy.

Kořenové kanálky se nacházejí uvnitř zubu, jsou to drobné větvící se dutinky, jimiž prochází nervově-cévní svazek, díky tomu je zub vyživován a citlivý.

Kanálky jsou skutečně malé, mají průměr 0,05–0,1 mm a u každého člověka i každého jednoho zubu jsou jiné. Problém nastává, pokud se do kanálků dostane infekce a zasáhne kostní dřeň, začne nás bolet zub. Nejčastěji se tak děje u rozsáhlého zubního kazu. Pak je nutné kořenový kanálek ošetřit.

Jedná se o endodontické ošetření, které spočívá v otevření kanálku a jeho pečlivém vyčištění, tj. odstranění zubní dřeně, často pod kontrolou mikroskopu, a vyplnění vzniklé dutiny.

Je to záchovný zákrok, který umožní zachovat zub, aby nemusel být vytržen.

Ošetření kanálku

Záchovný endodontický zákrok, ošetření vnitřního prostoru zubu, vyčištění a vyplnění kanálků.

Zubní kanálky jsou vyplněny zubní dření, která sestává z cév a nervů. Pokud do nitra zubu pronikne infekce, např. z rozsáhlého zubního kazu, projeví se to bolestí zubu. V takovém případě je nutné kořenové kanálky ošetřit.

Jedná se o endodontické ošetření, zákrok je velmi náročný, jak časově, tak i na stomatologa a jeho schopnosti. Při zákroku je nutné dostat se do nitra zubu, následně se musí odstranit veškerá infikovaná zubní dřeň. Je nutné přesně změřit délku kanálku, aby se při chemickém a mechanickém opracování dostal výplach až k jeho špičce, ale ne dále. Vzniklá dutina je vyplněna kořenovou výplní.

Někdy je vhodné, pokud je zub bolestivý, nejprve vložit do zubu léčivou vložku a výplň aplikovat, až bolest odezní. Do pečlivě vysušeného kanálku se aplikuje plnivo. Většinou se zákrok provádí pod mikroskopem a kontroluje se RTG snímky. Tento zákrok umožní uchovat zub funkční a předejít jeho ztrátě.

Mikroskopická endodoncie a lupovky

Diagnostika a následné ošetření zubu a zubních kanálků mikroskop, který zpřehlední ošetřované místo a umožní provést zákrok přesněji a kvalitněji.

Mikroskopická endodoncie k ošetření zubů využívá mikroskop, který zpřehlední operační pole a pomůže ošetřit i takové vady, které nejsou pouhým okem viditelné. Jedná se např. o ošetřování kořenových kanálků. Jen kvalitně provedený zákrok zaručí, že zub dojde k záchraně zubu.

Díky použití mikroskopu je možné velmi přesně a kvalitně odstranit nevyhovující výplně zubních kořenů, zalomený kousek nástroje, určit, zda není přítomná fraktura zubu atd.

Mikroskop pomůže již při diagnostice, zhodnocení anatomie zubu, na kterém bude prováděn zákrok. Systém kořenových kanálků je totiž u každého zubu jedinečný.

Zákrok pomocí mikroskopu je přesnější, trvá kratší dobu, má větší úspěšnost, méně pooperačních příznaků (otok, bolest) a také je nižší riziko výskytu komplikací. Je tedy dobré, aby v ordinaci vašeho stomatologa mikroskop byl.

Kdo provádí tento zákrok

MUDr. Milan Tomka, Ph.D.

Špičkový zubní expert na parodontologii, endodoncii a estetickou stomatologii.

MDDr. Klaudia Krajčová

Naše expertka na dětskou a záchovnou stomatologii, endodoncii.

MDDr. Kristina Purkovik

Zkušená specialistka na dětskou a estetickou stomatologii, endodoncii.