Prevence a léčba problémů se závěsným aparátem zubu, tj. parodontitidou.

Parodontologie je součást zubního lékařství, která se zaměřuje na parodontózu a následky s ní spojené. V nejhorším případě totiž dochází ke ztrátě zdravých zubů.

Při zubních kontrolách či v rámci navštěvování zubní hygieny je potřeba kontrolovat, zda není přítomen zubní kámen a ten odstraňovat. Je totiž zdrojem bakterií, které narušují dásně, závěsný aparát zubu a dále způsobují i úbytek kosti, v níž je zub usazen. To vede k zánětům dásní a okolních tkání, viklavosti zubů a jejich vypadnutí.

V rámci parodontologie se tedy řeší přítomnost plaku a zubního kamene, léčí se záněty dásní a okolních tkání, provádí se ošetřování parodontálních chobotů či v případě nutnosti i parodontální operace.

Parodontologie si klade za cíl odstranit problémy a ochránit před ztrátou zubů.

Související

Parodontóza

Zánětlivé onemocnění postihující závěsný aparát zubu. Může vést až ke ztrátě zubů.

Parodontóza je onemocnění závěsného aparátu zubu, tj. tkáně, která jej drží ukotvený. Onemocněním trpí až třetina osob kolem 40. roku. Se zvyšujícím se věkem počty pacientů rychle rostou.

Příčiny parodontózy

  • Špatná ústní hygiena – která umožní, aby se tvořil zubní plak a zubní kámen, který se stává rezervoárem pro patogenní bakterie, a který také mechanicky dráždí dásně. Takové prostředí pak napomáhá i tvorbě zubního kazu.
  • Kouření
  • Dědičnost

Příznaky parodontózy

  • Zarudnutí, otok a krvácení dání
  • Zápach z úst
  • Parodontální choboty, vznikají prohlubováním dásňového žlábku v okolí zubu
  • Obnažení zubních krčků
  • Úbytek kosti, v níž je zub
  • Viklání, až vypadnutí zubů

Parodontitida se však netýká jen ústní dutiny, ale bakterie, které jsou za zánět odpovědné, mohou také způsobit infekci v jiných částech organismu. nejčastěji jsou to infekce srdce, podílí se také na rozvoji a urychlení aterosklerózy, cukrovky atd. Je tedy nutné parodontózu řešit.

Gingivektomie

Chirurgický zákrok odstraňující měkké tkáně dásně

Gingivektomie je zákrok, díky němuž se odstraní parodontální choboty či hyperplastické změny dásně (patologický nárůst objemu dásní, tj. zbytnění).

Parodontální choboty vznikají při pokročilé parodontitidě, kdy se dáseň (gingiva) odchlipuje od zubů. Vzniká tak „kapsa“ mezi zubem a dásní, která může mít různou hloubku. Platí, že čím hlubší kapsa je, tím vážnější je i onemocnění.

Pokud se nepodaří choboty odstranit konzervativní terapií, tj. ústní hygienou, přichází na řadu gingivektomie. Hyperplastické změny často vznikají vlivem farmakologické léčby.

Při gingivotomii je odstraněna část dásně. Zákroku se není nutné bát, chirurgické postupy jsou nahrazovány laserem či vysokofrekvenčním proudem. Tyto postupy jsou mnohem šetrnější.

Provádí se v lokální anestezii, rána nekrvácí a hojení probíhá velmi rychle. Komplikace jsou vzácné a je jim možné předejít ústní hygienou a využitím ústních vod.

Frenulektomie

Úplné chirurgické odstranění uzdičky, buď podjazykové, nebo retní.

Frenula linguae je latinský název pro podjazykovou uzdičku, což je slizniční řasa, která spojuje spodinu ústní dutiny s jazykem.

Pokud je uzdička vrozeně zkrácená nebo zesílená, může se výrazně snížit pohyblivost jazyka, ale může také poškozovat tkáň v okolí zubů (parodont). V takovém případě se přistupuje k frenulektomii, což je zákrok, při němž se kompletně odstraní uzdička i její úpon na spodině dutiny ústní. Zákrok se provádí u dětí.

Frenulektomie se provádí buď v anestezii klasickým chirurgickým přístupem, tj. vyříznutím se šitím, které provází hematomy a otoky, nebo nověji pomocí laseru.

Laserové ošetření výrazně zkrátí dobu zákroku, a to na několik desítek sekund. Výrazně se sníží bolestivost zákroku, není tedy nutné využít celkovou anestezii, postačí místní znecitlivění. Navíc se výrazně zkrátí doba hojení, neboť odpadá nutnost šití. Po odeznění anestezie může dítě cítit mírnou bolest či tlak v místě zákroku, může se také objevit mírný otok či lehce zvýšená teplota, vše odeznívá do 1–2 dnů.

Chirurgická parodontální terapie

Chirurgický zákrok na parodontu, např. odstranění parodontálních chobotů.

V našem centru zubní péče vám poskytneme komplexní péči v případě, že trpíte paradontózou. Ve většině případů volíme postupy konzervativní, ale v případě pokročilého onemocnění vám můžeme nabídnout i chirurgické ošetření.

Paradentóza je nemoc závěsného aparátu zubů, která v pokročilých stadiích poškozuje i kost, ve které je zub ukotven. První stadia se projevují bolestivostí, otoky a krvácením dásní, později i vypadáváním zubů. Je v našich silách vám s tímto problémem pomoci i v případě, že nemoc již hodně pokročila.

Díky chirurgickému ošetření“opravíme“ parodontální defekty i zánětem způsobené poškození kostní tkáně. Důraz je kladen na obnovení funkce poškozených tkání. Nahrazuje se poškozená tkáň a posiluje se tkáňová regenerace.

K tomu se využívají biomateriály nejčastěji z vápenatých minerálů, může se ale využít i kolagenní membrána. Tyto se implantují do místa defektu, sešijí se měkké tkáně nad implantátem a k zhojení dochází v průběhu cca půl roku. Vložený materiál se vstřebává a je nahrazen vlastní kostní tkání.

Poté je možné zhotovit náhrady ztracených zubů, včetně vložení implantátů, je možné zhotovit i umělou náhradu ustupujících dásní. Jedná se o silikonovou dásňovou epitézu.

Kdo provádí tento zákrok

MUDr. Milan Tomka, Ph.D.

Špičkový zubní expert na parodontologii, endodoncii a estetickou stomatologii.