Chirurgické zákroky na zubech, okolní tkáni i čelistních kostech.

Stomatologické chirurgie ‒ provádí chirurgické zákroky na zubech, okolní tkáni i čelistních kostech.
Stomatochirurgie je obor stomatologie, který řeší problémy v dutině ústní invazivněji.

Nejčastější stomatochirurgické zákroky jsou

 • Extrakce, tj. vytržení zubu, nejčastěji zubů moudrosti
 • Vybavení zubu (hovorově vysekání z hlubší pozice v čelistní kosti)
 • Resekce kořenových hrotů
 • Frenulektomie (odstranění retních uzdiček)
 • Úprava zubů a dásní před vyrobením snímatelných zubních náhrad
 • Odstranění váčků a cyst
 • Odstranění novotvarů v ústní dutině
 • Zavedení kostního štěpu
 • Zavedení implantátu

Všechny zákroky jsou prováděny tak, abyste necítili bolest. Je možné využít různé druhy znecitlivění dle vašeho přání, lokální umrtvení, analgosedace, inhalační anestetikum.

K dobrému výsledku přispívá hlavně zručnost a zkušenost stomatochirurga a špičkové vybavení, které máme k dispozici.

Související

Gingivektomie

Chirurgický zákrok odstraňující měkké tkáně dásně

Gingivektomie je zákrok, díky němuž se odstraní parodontální choboty či hyperplastické změny dásně (patologický nárůst objemu dásní, tj. zbytnění).

Parodontální choboty vznikají při pokročilé parodontitidě, kdy se dáseň (gingiva) odchlipuje od zubů. Vzniká tak „kapsa“ mezi zubem a dásní, která může mít různou hloubku. Platí, že čím hlubší kapsa je, tím vážnější je i onemocnění.

Pokud se nepodaří choboty odstranit konzervativní terapií, tj. ústní hygienou, přichází na řadu gingivektomie. Hyperplastické změny často vznikají vlivem farmakologické léčby.

Při gingivotomii je odstraněna část dásně. Zákroku se není nutné bát, chirurgické postupy jsou nahrazovány laserem či vysokofrekvenčním proudem. Tyto postupy jsou mnohem šetrnější.

Provádí se v lokální anestezii, rána nekrvácí a hojení probíhá velmi rychle. Komplikace jsou vzácné a je jim možné předejít ústní hygienou a využitím ústních vod.

Frenulektomie

Úplné chirurgické odstranění uzdičky, buď podjazykové, nebo retní.

Frenula linguae je latinský název pro podjazykovou uzdičku, což je slizniční řasa, která spojuje spodinu ústní dutiny s jazykem.

Pokud je uzdička vrozeně zkrácená nebo zesílená, může se výrazně snížit pohyblivost jazyka, ale může také poškozovat tkáň v okolí zubů (parodont). V takovém případě se přistupuje k frenulektomii, což je zákrok, při němž se kompletně odstraní uzdička i její úpon na spodině dutiny ústní. Zákrok se provádí u dětí.

Frenulektomie se provádí buď v anestezii klasickým chirurgickým přístupem, tj. vyříznutím se šitím, které provází hematomy a otoky, nebo nověji pomocí laseru.

Laserové ošetření výrazně zkrátí dobu zákroku, a to na několik desítek sekund. Výrazně se sníží bolestivost zákroku, není tedy nutné využít celkovou anestezii, postačí místní znecitlivění. Navíc se výrazně zkrátí doba hojení, neboť odpadá nutnost šití. Po odeznění anestezie může dítě cítit mírnou bolest či tlak v místě zákroku, může se také objevit mírný otok či lehce zvýšená teplota, vše odeznívá do 1–2 dnů.

Autotransplantace zubu

Náhrada ztraceného zubu jiným vlastním zubem

Autotrasnplantací zubu rozumíme zákrok, při němž zubní lékař vloží na prázdné místo po zubu vlastní zdravý zub. Tento zákrok se provádí jen na malém množství pracovišť.

Autotrasplantaci je možné provést v případech, kdy dojde k vyražení zubu či jeho vážnému poškození, např. během sportu, úrazu…, na místo vyraženého či poškozeného zubu se přenese „nepotřebný“ zub. Nejčastěji to bývají zuby moudrosti. Vlastní zub se velmi dobře uchytí, nejsou žádné nežádoucí reakce.

Zákrok se provádí ambulantně v lokální anestezii. Vybraný zdravý zub se extrahuje a vloží do uvolněného lůžka. Zde je zub zafixován k dalším zubům, za cca 3 týdny je dostatečně uchycen a může být plně zatěžován.

V případě vyraženého zubu, který je nalezen, je možné provést také replantaci, tj. zub se vrátí na své místo a stejně jako autotransplantát se zafixuje, až vroste.

Zuby moudrosti

„Osmičky“, poslední stoličky, které se prořezávají mezi 18–25. rokem, někdy i později.

Zuby moudrosti jsou „nejzadnějšími“ zuby, tedy osmičky (třetí moláry). Rostou jako poslední zuby, a to mezi 8–24. rokem, někdy však i později. Jejich růst může působit značné problémy, může být bolestivý, provázený záněty dásní, z nichž se prořezává.

Pokud se zuby prořeží správně, nepůsobí žádné potíže a nedochází k jejich kažení, není nutné je vytrhnout.

Důvody pro vytržení a extrakci

 • Prevence – u některých lidí je kratší čelist, a tudíž i méně místa pro osmičky. Zuby moudrosti také mohou být špatně uloženy a tlačit se a sedmičku, kterou mohou poškodit. Tyto zuby se pak nenechají ani prořezat a jsou stomatochirurgicky odstraněny.
 • Stomatolog společně s pacientem rozhodne, zda je vhodné vytrhnout zub i v případě, že ještě nečiní problémy.
 • Léčba paradontózy, v oblasti zubů moudrosti, kde je prostor hůře čistitelný se lépe udržují bakterie, které způsobují zánět tkáně okolo zubu.
 • Léčba špatného postavení chrupu, před nasazením fixních rovnátek se někdy přistupuje k extrakci osmiček.
 • Rozsáhlý kaz, postižení zubních kanálků a vytvoření zubní cysty. Tyto zuby jsou také hůře ošetřitelné a často dochází i k poškození sedmého zubu.
 • Zápach z úst, mnohdy za ním stojí právě zhoršená hygiena prostoru kolem zubu moudrosti.

Vždy je však rozhodnutí o extrakci plně individuální a lékař vychází z vašeho zdravotního stavu, a pokud je to možné i přání.

Resekce kořenového hrotu

Mikrochirurgický záchovný zákrok pro odstranění váčku, zánětlivého ložiska v oblasti kořene zubu i s částí kořene.

Resekce kořenového hrotu je chirurgický zákrok, při němž se odstraní zánětlivé ložisko v oblasti kořene zubu společně s částí kořenového hrotu, který do ložiska zasahuje. Před resekcí samotnou dojde k vyčištění a ošetření kořenového kanálku.

Kdy se zákrok provádí

Zánětlivé procesy kolem kořenového hrotu, které již není možné ošetřit jiným způsobem a není nutné provést extrakci (vytržení) zubu.

Jak se zákrok provádí

Zákrok je bezbolestný, neboť se provádí nejčastěji v lokální anestezii. Provádí se řez na sliznici ke kosti, pod níž je kořenový hrot a ložisko zánětu. Lékař se musí dostat pomocí vrtáčku či dlátka ke kořeni zubu a tento odstranit společně s ložiskem. Vše je řádně ošetřeno a vyčištěno. Poté se rána pečlivě uzavírá, po dobu 24 hodin je zaveden drén. Stehy se vytahují za cca 5–6 dní.

Při správné technice provedení nedochází ke vzniku komplikací, bolest i otoky mizí po 3–4 dnech.

Replantace

Vložení traumaticky uvolněného zubu do jeho lůžka, kde se opět uchytí.

Replantace zubu znamená, že je vyražený stálý zub opětovně vložen na své místo, tedy do původního lůžka.

Při některých sportovních aktivitách, nehodách se může stát to, že si zub vyrazíme.

To ovšem neznamená, že o něj musíme definitivně přijít. Je dobré pokusit se zub najít. Zub berte zásadně za korunku, nikoli za kořen, neotírejte ani nedezinfikujte, nanejvýš jej opláchněte vodou a zbavte nečistost. Zub nesmí oschnout, proto je dobré jen uložit např. do vlastních slin (pro zub ideální prostředí). Pokud je to možné, vložte zub zpět na původní místo, a v obou případech co nejrychleji navštivte stomatologa.

Odborníci v našem centru zubní péče vám zub správně umístí a zafixují k sousedním zubům tak, aby se mohl opět přihojit.

Čím dříve k nám dorazíte, tím větší šance je, že se zub opět „ujme“ a za pár týdnů bude chrup kompletní, jako by se nikdy nic nestalo.

Preprotetická chirurgie

Chirurgický zákrok umožňující přesné usazení protetických zubních náhrad, např. odstranění zbytnělé tkáně, výrůstků…

Preprotetická chirurgie – chirurgický zákrok umožňující přesné usazení protetických zubních náhrad, např. odstranění zbytnělé tkáně, výrůstků…

Preprotetická chirurgie se zaměřuje na úpravu anatomických poměrů v ústní dutině, na protézních ložích, které by ztížily či znemožnily zhotovení funkční a také estetické zubní náhrady. Zákrok se provádí na měkkých tkáních, tj. na sliznici a svalech, ale také na čelistních kostech.

Chirurg může odstranit hypertrofickou (patologicky zbytnělou) sliznici dásní, slizniční řasy, může se také přetnout uzdičky horního rtu atd. Je možné též prohloubit ústní spodinu, kdy chirurg protne úpon svalu m. mylohyoideus.

Operace prováděné na čelistních kostech jsou různé typy resekcí, nejčastěji zbytnělých kostí, které tvoří vyvýšeniny. Může však nastat i opačný případ, a naopak tkáně mohou být atrofované (zmenšené). Pak lze např. rekonstruovat dásňové výběžky čelistních kostí pomocí implantátů, které se vloží na místo, kde je kost nedostatečná.

Tyto zákroky umožní vytvořit náhradu, která 100% sedne do ústní dutiny.

Extrakce zubů

Proces, při němž se odstraní poškozený zub, který již není možné zachránit či ohrožuje další zdravé zuby.

Extrakce zubu je stomatochirurgický zákrok, při němž je ambulantně odstraněn, tj. vytrhnut zub. V našem centru zubní péče se k tomuto kroku uchylujeme neradi a snažím se vždy o záchranu vašeho zubu.

Kdy se uchylujeme k extrakci zubu?

 • Pokročilá parodontóza
 • Zub destruovaný zubním kazem
 • Patologické procesy v zubní dutině, které nelze řešit endodontickým ošetřením
 • Retinované či semiretinované zuby, tj. neprořezané či jen částečně prořezané zuby, jejichž přítomnost poškozuje a dráždí sliznici
 • Dystopický (roste v jiné lokalitě, než má) či křivě rostoucí zub, který utlačuje okolní zuby
 • Lokální zánětlivá reakce a infekce, kterou zhoršují vícekořenové zuby

Snažíme se, aby byl zákrok co nejméně traumatizující, provádíme jej v anestezii, ať už lokální, či celkové. Vytržení zubu tak cítíte jen jako tlak či dotek, popř. zákrok prospíte a nebudete si pamatovat nic. Extrakce může trvat různě dlouho dle toho, o jaký zub se jedná.

Po zákroku doporučujeme pár hodin nejíst, nepít a nekouřit a omezit fyzickou zátěž, ránu nevysávejte a nevyplachujte. Bolest zmírníte analgetiky a studenými obklady.

Extrakci zubů hradí zdravotní pojišťovna, a jsou prováděny certifikovaným chirurgem.

Excize / ektomie

Chirurgické odstranění patologické tkáně, částí sliznice, výrůstků, nádorů v oblasti ústní dutiny.

Naše centrum zubní péče vám poskytuje komplexní ošetření vaší ústní dutiny.

Nejen tedy zubů, ale i měkkých tkání, sliznic, dásní. K tomu využíváme i chirurgické postupy a zákroky. Jedním z nich je excize/ektomie, tj. vyříznutí/odstranění, patologicky změněné tkáně. Může se jednat o různé nárůstky, polypy, tumory či vyvýšené okraje rány v ústní dutině.

Není třeba se zákroku bát, neboť probíhá při znecitlivění, většinou lokálním, ale nabízíme i jiné možnosti anestezie. Ačkoli se jedná o bezpečný a rychlý zákrok, je nutné informovat lékaře o lécích, které užíváte, aby třeba nedošlo ke zvýšenému krvácení z rány, pokud berete léky na „ředění“ krve.

Je potřeba také počítat s tím, že každý takový zákrok může být provázen otokem a bolestivostí.

Poradíme vám, jak tyto problémy minimalizovat. Je dobré vzít léky na bolesti, většinou postačí první den. Vhodné je také zvenčí chladit místo zákroku a nepít alkohol, nekouřit, neboť alkohol a nikotin může podráždit oblasti zákroku, což zpomalí a zhorší hojení.

Chirurgická parodontální terapie

Chirurgický zákrok na parodontu, např. odstranění parodontálních chobotů.

V našem centru zubní péče vám poskytneme komplexní péči v případě, že trpíte paradontózou. Ve většině případů volíme postupy konzervativní, ale v případě pokročilého onemocnění vám můžeme nabídnout i chirurgické ošetření.

Paradentóza je nemoc závěsného aparátu zubů, která v pokročilých stadiích poškozuje i kost, ve které je zub ukotven. První stadia se projevují bolestivostí, otoky a krvácením dásní, později i vypadáváním zubů. Je v našich silách vám s tímto problémem pomoci i v případě, že nemoc již hodně pokročila.

Díky chirurgickému ošetření“opravíme“ parodontální defekty i zánětem způsobené poškození kostní tkáně. Důraz je kladen na obnovení funkce poškozených tkání. Nahrazuje se poškozená tkáň a posiluje se tkáňová regenerace.

K tomu se využívají biomateriály nejčastěji z vápenatých minerálů, může se ale využít i kolagenní membrána. Tyto se implantují do místa defektu, sešijí se měkké tkáně nad implantátem a k zhojení dochází v průběhu cca půl roku. Vložený materiál se vstřebává a je nahrazen vlastní kostní tkání.

Poté je možné zhotovit náhrady ztracených zubů, včetně vložení implantátů, je možné zhotovit i umělou náhradu ustupujících dásní. Jedná se o silikonovou dásňovou epitézu.

Kdo provádí tento zákrok

MUDr. et MUDr. Filip Donev

Náš špičkový expert na stomatochirurgii, implantologii a protetiku.

MUDr. Vasilis Vlachopulos

Specialist na stomatologickou chirurgii