Stav, kdy je pacient uveden do spánku či je ošetřovaná část znecitlivěna.

Umožní ošetřit bez bolesti a stresu.

V našem centru zubní péče požíváme tyto typy anestezie

Řízená sedace

Využití sedativ přesně dle potřeb pacienta v průběhu zákroku

Řízená sedace je stav, který je navozený farmaky. Jejím účelem je snížit úzkosti a strach, které můžete před zákrokem pociťovat. Sníží se také vnímání bolesti. V průběhu zákroku příjemně uvolnění zlehka pospáváte. Na ošetření si nebudete pamatovat. Stav je vyvolán podáním bezpečných farmak, která podává anesteziolog.

Sedace

Snížení vědomí, kdy dojde k uklidnění, uvolnění a také ke snížení vnímání bolesti.

Zubní ošetření je tak bez bolesti a psychického stresu.

Sedace je navození klidu u pacienta, a to psychického i motorického (pohybového). Dochází při ní ke zklidnění, omezení nervozity, otupení.

Používané preparáty, sedativa, nevedou k navození spánku, pouze snížení stavu vědomí, obluzení.

Sedativa se často podávají před operačním zákrokem, než je podána anestezie. Je možné je však využít i pro bázlivé a nervózní pacienty, aby lépe snášeli ošetření zubním lékařem. Je také možné je využít u dětí.

Intenzivnější je pak analgosedace, který zklidňuje, ale navíc také omezuje vnímání bolesti. Zákrok je tak bezbolestný.

Inhalační analgezie je také vhodná pro zklidnění a zmírnění bolesti.

 • Řízenou sedaci je možné použít u zákroků trvajících do dvou hodin
 • Pacient je jen mírně „obluzen“, ale při vědomí a může spolupracovat
 • Před podáním sedace se 3 hodiny nejí a nepije
 • 30 minut po zákroku pacient „dospává“
  Není vhodné po podání řídit motorová vozidla
 • Je možné podat i dětem
Inhalační analgetikum

Utlumení bolesti a psychického stresu, má rychlý nástup a je i pro pacienty, kteří se obávají injekcí. Aplikuje se vdechnutím.

Máte obavy ze stomatologického ošetření? Bojíte se injekcí? Nechcete cítit bolest?

Právě pro vás je vhodné použít inhalační analgetika, tj. inhalační anestezii. Analgetikum vdechnete a záhy nato pocítíte uvolnění, zklidnění, zbavíte se strachu a dojde také ke zvýšení prahu bolesti. Inhalační analgetika působí velmi rychle, stačí pár nadechnutí. 2–3 minuty inhalace plynu z masky. Účinky rychle odezní, do cca 5 minut po ukončení inhalace. Inhalační analgezie je vhodná také pro děti. Ty si často ani ošetření nepamatují.

Výhody

 • Účinky nastupují velmi rychle a rychle také odeznívají
 • Zbaví strachu a zklidní
 • Oslabí vnímání bolestivých podnětů
 • Snadno se podává
 • Je bezpečné
 • Je možné využít pro děti
Hluboké ovlivnění vědomí

Navození stavu, kdy dochází k „uspání“, ovlivnění stavu vědomí pacienta za účelem tlumení bolesti a psychického stresu při zubním ošetření.

Hluboké ovlivnění vědomí je způsobeno podáním látek, které působí na centrální nervovou soustavu. Účelem je snížení vědomí (obluzení), až uspání pacienta proto, aby necítil strach a bolest, které mohou stomatologický zákrok provázet.

Je možné využít plnou anestezii nebo hlubokou sedaci, tj. analgosedaci. Při analgosedaci není pacient plně uspaný, je schopný spolupracovat (otevřít ústa), samostatně dýchá, ale po probuzení si nic nepamatuje. Má amnézii. Hlubokou sedaci podává anesteziolog, který po provedeném výkonu podá protilátku proti použitému sedativu, čímž se zruší účinky a pacient rychle procitá do plného vědomí. Během analgosedace se také monitorují životní funkce: krevní tlak, pulz, dechové funkce…

Celková anestezie je navození umělého spánku na nezbytně dobu nezbytně nutnou ke stomatologickému zákroku anesteziologem. Zde je již nutné pacienta intubovat a sledovat životní funkce. Celková anestezie se volí i dlouhých zákroků, kdy je nutné, aby se pacient ani nepohnul.

Bez bolesti

Bezbolestné ošetření v zubní ordinaci je dnes již standardem.

Je možné využít místní i celkovou anestezii, dle potřeb a přání pacienta.

Většina lidí má spojenou návštěvu zubní ordinace s bolestí, a proto návštěvu odkládá. U nás v centru zubní péče tomu tak není. Dbáme na to, abyste nebyli vystaveni stresu a bolesti, ale vyšetření pro vás bylo co možná nejpříjemnější. V ordinaci zubního lékaře nemusíte trpět!

Nabízíme vám několik možností, jak tlumit bolest i nervozitu, která může být se zubním ošetřením spojená.

Nejčastěji se používá lokální anestezie, kdy se zub tzv. „umrtvuje“. Znecitlivění je dosaženo aplikací injekce do blízkosti ošetřovaného místa. Dle velikosti ošetřované plochy se volí i množství vpichů, které nejsou bolestivé, spíše mírně tlačí a mohou být nepříjemné. Podané anestetikum zablokuje přenos bolestivého vzruchu do centra bolesti. Před podáním lokální anestezie není nutné se předem nijak připravovat.

Další alternativou, kterou vám můžeme nabídnout je analgosedace. Jedná se o podání anestetika společně s léky, které pacienta tlumí. Po probuzení si pacienti většinou zákrok nepamatují, neboť ho uvolněně prospali. Před podáním analgosedace je nutné několik hodin nejíst a nepít a po ní není možné řídit motorová vozidla.

V neposlední řadě je možné využít inhalační analgezii, při níž analgetikum vdechnete. Nástup účinku je okamžitý a bolest je tlumená dokonale, navíc se sníží i úzkost a zákrok budete lépe snášet.

Analgosedace

Snížení vnímání bolesti a uvolnění a zklidnění bez toho, aby došlo k úplnému „uspání“.

Je pro váš návštěva zubního lékaře stresující? Bojíte se bolesti či máte neklidné a nespolupracující dítě?

Není třeba mít žádné obavy, právě pro vás nabízíme v našem centru zubní péče možnost využít analgosedaci. Při analgosedaci se využívají farmaka, která utlumí bolest, a navíc dojde ke zklidnění a odstranění úzkosti.

Analgosedace je stav, který je možné popsat jako kontrolovaně navozená ospalost nebo spánek. Během zákroku v analgosedaci budete příjemně uvolnění a nebudete cítit žádnou bolest. Dýchání však není utlumené a je možné vás kdykoli probudit.

Po probuzení si většina pacientů zákrok vůbec nepamatuje, netrpí nevolnostmi či pocitem na zvracení. Ošetření tedy neprovází fyzický ani psychický stres.

Při analgosedaci jsou využívána bezpečná farmaka, která jsou podána buď to žíly, nebo nosní sliznicí.

Co je nutné dodržet před analgosedací?

Před analgosedací je doporučeno 6 hodin nejíst a 4 hodiny nepít. Léky, které pravidelně užíváte, nevysazujte, ale informujte lékaře, o všech lécích, které jsou před analgosedací užili. Vhodné je mít s sebou doprovod, neboť po zákroku je zakázáno řídit motorová vozidla.

Mohou nastat komplikace?

Výjimečně se mohou objevit komplikace, bývají velmi lehké, které do pár hodin odezní, např. pocit těžké hlavy. Zcela vzácně pak může dojít i k vážnějším komplikacím, čemuž se předchází pečlivému vyplněním dotazníků. Po ošetření v analgosedaci je zakázáno řídit motorová vozidla.