Radiologická vyšetřovací zobrazovací metoda, která kombinuje klasické rentgenové vyšetření s počítačovým systémem.

Radiologická vyšetřovací zobrazovací metoda, která kombinuje klasické rentgenové vyšetření s počítačovým systémem. Vrstvově, v řezech zobrazuje vyšetřovanou oblast.

Snímky jsou velmi přehledné a detailní, umožní udělat si celkovou představu o vyšetřovaném místě. CT se využívá i v zubním lékařství a máme ho i v našem centru zubní péče. Disponujeme nejmodernější CT technologií, kterou představuje 3D počítačový tomograf, který nevyužívá k vytváření snímků vějíř paprsků, ale kónický svazek.

Na rozdíl od běžného tomografu jste vystavení minimální dávce záření a obraz z CT je díky trojrozměrnému uspořádání přesnější a umožňuje tak zpřesnit i diagnostiku a následně i ošetření vašeho chrupu. Snímky z CT mají využití v plánování náhrad chrupu pomocí implantátů, extrakcí zubů atd.

Používame

CBCT (cone-beam computed tomography)

Rentgenologické vyšetření s minimální intenzitou záření, jehož výstupem je přesný 3D snímek vyšetřované oblasti.

Jednou z nejnovějších technologií ve stomatologické diagnostice, kterou disponuje i naše centrum zubní péče, je CBCT. Jedná se o přístroj pracující na principu klasického CT, ale vysílané paprsky vytváří kužel. Velikost detektoru pro vyslané paprsky je větší než u CT a díky tomu postačí pro vytvoření 3D snímku jediná kruhová rotace okolo pacienta.

Radiační zátěž při snímkování CBCT není vyšší než u běžného rentgenového vyšetření, ale poskytuje mnohem přesnější a detailnější snímky, a to v 3D podobě. Vytvoří tedy model celé čelisti či potřebné oblasti. Tím je usnadněno a urychleno určení správné diagnózy i naplánování a provedení potřebného zákroku.

Využití CBCT

  • Nezastupitelné místo má CBCT v implantologii. Díky němu máme přesné informace o stavu kosti, do které bude implantát zaveden, poloze dna čelistní dutiny i inervaci v dané oblasti.
  • Dále pak v endodoncii, kdy zobrazením vnitřní dutiny zubu získáme přehled o umístění zubních kanálků a možném poškození zubu.
  • Využívá se též při trhání zubů „moudrosti“ (osmiček) a při řešení problémů s paradontózou.
  • Program zpracovávající snímky z CTBC je možné propojit s přístrojem CEREC.
3D rentgen

Ve spolupráci s počítačovým softwarem vytvoří přehledný a přesný 3D obraz, což umožní naprosto přesné plánování ošetření, vytvoření implantátů, náhrad…

Špičková pracoviště disponují 3D rentgenem. Máme ho i my v našem centru zubní péče, které je vybavené nejmodernějšími přístroji, mezi ně patří právě i 3D rentgen.

3D rentgen na rozdíl od toho běžného umí vytvořit 3D snímky ve vysokém rozlišení. Ty nám poskytují mnohem vetší množství detailních informací o stavu zubů, ústní dutiny než běžné panoramatické 2D snímky. Navíc nejste vystaveni většímu množství radiace než při běžném rentgenovém vyšetření.

Díky 3D snímkování je možné zlepšit kvalitu ošetření vašeho chrupu. Nejsou to jen snímky ve vysokém rozlišení, co jej činí jedinečným, ale také možnost zaměřit a snímkovat i oblasti, které jsou hůře dostupné a špatně zobrazitelné klasických rentgenem. Snímkování 3D rentgenem je rychlé a samozřejmě bezbolestné a není nutné se na něj předem nijak připravovat. Při vyšetření pacient nejčastěji stojí či sedí.

3D rentgen se využívá jak pro určení správné diagnózy, tak pro plánování následných léčebných postupů. Je možné jej využít v případě diagnostiky a ošetření zubních kazů, endodontických zákroků, před zavedením implantátů atd.

3D diagnostika

Bezesporu nejmodernější, nejkvalitnější a nepřesnější diagnostická metoda.

Naše špičkové centrum zubní péče vám může nabídnout 3D diagnostiku. Ta patří bezesporu mezi nejmodernější, nejkvalitnější a nepřesnější diagnostické metody.

K vyšetření se využívá 3D rentgenových přístrojů, CBCT (cone-beam computed tomografy) a speciální softwary, které vytvoří 3D obraz skenované oblasti, který zcela odpovídá skutečnosti. Tím získáme přesné informace o poměrech v ústní dutině, umístění zubů, hustotě kostní tkáně atd. V programu je možné měřit délky, úhly, procházet řezy, vytvářet 3D rekonstrukční modely.

Snímkování je zcela bezbolestné a není nutné se na něj předem připravovat. K snímkování je použito minimální možné množství radiace a trvá velmi krátkou dobu.

Je tak možné provést diagnostiku a naplánování léčebného postupu při jedné vaší návštěvě.

Kdy se 3D diagnostika používá?

  • 3D diagnostika má nezastupitelné místo před provedením zákroků, jako je zavedení zubních implantátů, extrakce zubu (zvláště pak zubů „moudrosti“), endodontické zákroky či ošetření parodontózy.
  • 3D snímkování unikátní i tím, že je možné propojit software s CEREC, který následně zhotoví náhradu na implantát zcela přesně na míru a na počkání.
Digitální zubní rentgen

Získaný rentgenový snímek je okamžitě dostupný na monitoru počítače. Odpadá čekání při vyvolávání snímku.

Naše moderní centrum zubní péče je vybaveno nejnovější a nejkvalitnější technikou. Tedy i vysoce kvalitním digitálním zubním rentgenem, díky kterému je možné rychle vytvořit snímky chrupu či zubu, dle potřeby stomatologa i v průběhu ošetřování vašeho chrupu.

Odpadá nutnost snímat RTG na film a snímek vyvolávat. To vždy zabralo velké množství času a zdržovalo jak diagnostiku, tak samotné ošetření. A váš čas je drahý. Místo toho je pomocí digitálního rentgenu snímek nasnímán do počítače a zobrazen na monitoru. Další výhodou pak je, že tento snímek ve vysokém rozlišení si může vás stomatolog zvětšovat i upravit barevnost tak, aby se zvýšila viditelnost i drobných detailů a přehlednost rentgenovaného místa. To zlepší diagnostiku a následně i léčbu.

Digitálními rentgeny je možné vytvořit panoramatický snímek či intraorální (tj. provedený z dutiny ústní), který je možné provést i v době, kdy pacient sedí v zubařském křesle. Je možné zrentgenovat i jen jeden zub.

RTG snímek vám můžeme také poskytnout, a to v elektronické podobě či na CD a jiných paměťových médiích.

Radiační zátěž, které budete vystaveni, je minimální. Menší než u klasických rentgenů.