Používáme pouze kvalitní materiály pro vyplně či dostavbu zubu, které jsou odolné a estetické.

Výplňové materiály jsou určené pro vyplnění či dostavbu zubu. Musí být snadno zpracovatelné, dobře přilnout k zubu, mít dostatečnou výdrž, odolnost, ale i estetiku.

V našem centru zubní péče požíváme tyto výplňové materiály

Icon®

Neinvazivní terapie zubních kazů, odstranění skvrn na zubech fluoridovou terapií.

Metodou Icon® se léčí zubní kazy ve sklovině bez nutnosti vrtání či jiného zásahu na zubu. Využívá se principu infiltrace zubní skloviny pomoci pryskyřice, která se tímto posílí a lépe odolává negativním vlivům. Při zákroku se na povrch zubu nanášejí fluoridační pasty, které mají jednak protibakteriální, a jednak mineralizační a zub posilující efekt.

Metoda je zcela bezpečná a bezbolestná a je možné ji využít i u dětských pacientů. Ošetření pomocí Icon® je vhodné také po odstranění fixních rovnátek.

Díky využití Icon® se stane váš zub pevnější, odolnější, prodlouží se jeho životnost, zbavíte se díky němu povrchových zubních kazů i bílých skvrn po zubních kazech, a to vše během jedné návštěvy.

Odpadá vrtání i nutnost použití anestezie. Metoda tedy výrazně šetří i váš čas.

Icon®
CEREC

Nejmodernější stomatologická technologie umožňující vytvořit keramické zubní výplně a náhrady na počkání díky 3D snímkování a vyfrézování náhrady z keramického bločku

Systém CEREC je nová technologie postavená na CAD/CAM, což je software pro frézování.

Díky tomuto systému vám můžeme zhotovit celokeramickou korunku, inlay, onlay či fasetu při jedné návštěvě našeho centra zubní péče. Tento materiál je zdravotně nezávadný, navíc velmi pevný a odolný.

Frézovací stroj se řídí 3D snímky vašeho chrupu, které se digitalizují a vytvoří se přesná rekonstrukce, na jejímž základě je vyrobená protetická náhrada. Jelikož je zcela odpovídá vašemu chrupu, je možné ji okamžitě použít. Během pár desítek minut odejdete z naší ordinace s opraveným chrupem.

Výhody

 • Rychlost zhotovení náhrady, stačí jedna návštěva
 • Přesnost
 • Použití kvalitního odolného, pevného a nealergizujícího materiálu, který vydrží i desítky let
 • Není nutné vytvářet otisky zubů a zhotovovat provizorní náhrady
 • Existují dlouholeté studie, které dokazují, že tato metoda zubních rekonstrukcí má životnost podobnou, jaké mají zubní náhrady vyrobené ze zlata
Keramické výplně

Vysoce estetická zdravotně nezávadná výplň

Keramické výplně jsou nesporně tím nejlepším, co je možné v rámci záchovné a rekonstrukční stomatologie nabídnout. Jedná se o materiál, který nezpůsobuje alergie, je pevný, odolný, s dlouhou životností, nevede teplo, a navíc je vysoce estetický, k nerozeznání od zdravého zubu.

Keramika se využívá k výrobě inlay, onlay i overlay. Náhrady a plomby je možné vyrobit, vyfrézovat, z keramických bločků pomocí unikátní technologie CEREC, která využívá obrazů získaných z 3D skeneru. Díky tomu stačí jedna návštěva ordinace, při níž dojde k diagnostikování problému, odstranění příčiny a vyřešení. Je tedy možné provést otisky a náhradu zhotovit v laboratoři.

Skloionomerní cementy

Estetická a kvalitní zubní výplň složená z fluoro-hlinito-křemičitého skla s vodným roztokem polyalkenoátové kyseliny

Skloionomerní cementy jsou přímé výplňové materiály. Tato směs tuhne pouze díky probíhající chemické reakci. Skloinomerní materiály je však také možné smíchat s pryskyřicí, která obsahuje fotoiniciátory a vytvrdit je i pomocí světelné reakce.

Výhody

 • Přirozený vzhled, barva blízká zdravému zubu
 • Obsah fluoru, který působí proti možnému vzniku kazu pod výplní i v okolí výplně
 • Výplně jsou schopné fluor i vychytávat a uchovávat
 • Nemusí se vrstvit jako fotokompozitní materiály
 • Velmi dobře se váže ke sklovině a dentinu
 • Je možné aplikovat, i když sklovina zcela chybí
 • Je vhodný pro výplně i u dětských pacientů

Nevýhody

 • Nižší leštitelnost a méně barevných odstínů
 • Nutnost aplikovat ochranný lak při tuhnutí
 • Nižší mechanická odolnost, aplikuje se tedy hlavně na oblasti zubních krčků či slouží jako provizorní výplň
Fotokompozita

Estetické a odolné bílé výplně, k jejichž tuhnutí dochází po vystavení speciálnímu světlu.

V dnešní době jsou nahrazovány amalgámové plomby fotokompozitními výplněmi.

Fotokompozita jsou směsi, ve kterých je organické pryskyřičné pojivo a anorganické plnivo. Tyto směsi tuhnou (vytvrzují se) okamžitě po osvícení speciální polymerační lampou.

Velkou výhodou výplní je přirozená barva jako vlastní zub. Fotokompozita totiž existují v mnoha barevných odstínech a stupních opacity. Jsou dobře leštitelné, mají dobrou přilnavost k zubu a je tedy možné jej šetrněji vyvrtat, navíc dokážou vyplněný zub i zpevnit.

Fotokompozita také nejsou tepelně vodivá, neobsahují rtuť, ale jsou dostatečně mechanicky odolná, stejně tak odolají působení kyselin. Mohou se využít pro ošetření předních zubů i stoliček.

Nevýhodou fotokompozit může být tmavnutí, to je dáno hlavně složením stravy a také ústní hygienou. Tu je nutné pečlivě dodržovat, protože fotokompozitní výplně nepůsobí proti bakteriím.

Odstraňujeme

Odstranění amalgámových výplní

Šetrné a bezpečné odvrtání amalgámů ze zubů a nahrazení jiným typem výplně

Máte staré nevzhledné stříbrné amalgámové plomby? Bojíte se, že mohou mít negativní dopad na vaše zdraví (již je zakázáno používat amalgám u dětí mladších 16 let a těhotných žen)? Navštivte naše centrum zubní péče a my vám je vyměníme za vysoce estetické, odolné a zcela bezpečné plomby. Nejčastěji se volí výplně z fotokompozitních pryskyřic, porcelánu či drahých kovů.

Odstraňování amalgámové výplně se musí provádět opatrně, aby nedošlo ke spolknutí či vdechnutí odvrtaného kousku pacientem. Při odvrtávání se také uvolňuje do vzduchu rtuť. Je tedy nutné postupovat velmi pečlivě a dle daných pravidel, která popisuje např. protokol IAOMT (International Academy of Oral Medicine and Toxicology). V našem centru zubní péče dodržujeme přísná pravidla, která omezí riziko vystavení rtuti na nulu.

Amalgám

Výplňový materiál, slitina kovů s rtutí, od jehož použití se dnes již upouští.

Amalgám je výplňový materiál využívaný v zubním lékařství déle než 150 let.

Jedná se o slitinu několika kovů, a to rtuti, stříbra, mědi a cínu. Každý z použitých kovů ve směsi přináší jiné vlastnosti, rtuť udrží materiál po určitou dobu tekutý, stříbro je nositelem mechanické a chemické odolnosti a urychluje tuhnutí, měď zajistí pevnost a roztažnost výplně, cín zvýší plasticitu výplně.

Ačkoli je v některých stomatologických ordinacích stále využíván, je snaha nahradit ho jinými materiály, které jsou bezpečnější a mají lepší vlastnosti. Amalgám byl dokonce evropskou komisí zakázán pro použití u dětí a těhotných žen. Jeho použití totiž může být spojeno se zdravotními riziky a také se zátěží pro životní prostřední.

Krom zdravotních rizik je nevýhodou amalgámu také estetická stránka a riziko, že při tuhnutí amalgámu může dojít k rozpínání kovu a poškození zubu. V našem centru zubní péče Vám tedy amalgámové výplně nenabídneme, naopak vám rádi zcela profesionálně a bezbolestně nahradíme amalgámové plomby za zdravotně nezávadné a vysoce kvalitní zubní výplně.

Koldanové výplně

Dnes již velmi málo využívané výplně z kovové slitiny, která neobsahuje rtuť.

Koldanové výplně jsou podobně jako amalgámové nepříliš estetické a často k nám přicházejí pacienti, kteří je chtějí nahradit moderními, odolnými, vysoce estetickými výplněmi. Koldan je slitina ušlechtilého kovu, v tomto případě stříbra a cínu a zinku. Koldany se využívají hlavně jako inlay, a to převážně kořenové. Odlitky z koldanu totiž nemají velkou pevnost, aby mohly být využity na nákusné plochy zubů. Jsou proto využívány k řešení defektů na zubech v oblasti nad dásní. Příprava odlitku z koldany není jednoduchá, je nutné připravit formu, roztavit hmotu a odlévat. Následně se musí odlitek očišťovat a upravovat.

Vzhledem k tomu, že vám můžeme nabídnou mnohem lepší a kvalitnější výplně, v našem centru zubní péče se s koldanem nesetkáte.